(TV-Variety)(576p) HKT48 – Tsukaeru ! OshaTV 120106 & 120113 (Download)

HDTV / AVI / 576p

Release Info

111206 HKT48 Tsukaeru ! OshaTV

111213 HKT48 Tsukaeru ! OshaTV

Download LINK (ダウンロード):

111206:

Filesonic           :Download

Filejungle         : Download

MIRROR           : Download

111213:

Filesonic           :Download

Filejungle         : Download

MIRROR           : Download

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.